จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ทุกยอดสั่งซื้อ 999 บาทขึ้นไป
จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ทุกยอดสั่งซื้อ 999 บาทขึ้นไป
ตะกร้า 0

นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

1. ผู้ซื้อสามารถแจ้งขอคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ

2. เงื่อนไขการแจ้งขอคืน/เปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อสามารถแจ้งขอคืน/เปลี่ยนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

2.1 ได้รับสินค้าผิดไม่ตรงกับในคำสั่งซื้อ หรือจำนวนของสินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อ

2.2 สินค้าชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยเกิดจากปัญหาของตัวสินค้า หรือปัญหาจากการจัดส่งสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. ขั้นตอนการคืน/เปลี่ยนสินค้า

3.1 แจ้งปัญหาสินค้า โดยเตรียมรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1). หลักฐานในการสั่งซื้อ ได้แก่ หมายเลขคำสั่งซื้อ หลักฐานการชำระเงิน

(2). เหตุผลในการเปลื่ยน/คืนสินค้าพร้อมหลักฐานสินค้า ได้แก่ รูปถ่าย คลิปวิดีโอ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง Line : @rawganiq หรือ Email: [email protected]

3.2 รอรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ก่อนจะดำเนินการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้าต่อไป

3.3 กรณีนำสินค้าส่งคืน/เปลี่ยนให้ทางบริษัทฯ ระบุ ส่งคืน/เปลี่ยนสินค้ามายัง :

บริษัท ทรูลี่ ออร์แกนิคส์ จำกัด

988/30 หมู่บ้านกรีนิช ถ.รามอินทรา กม.12 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

3.4 กรณีได้รับสินค้าที่ไม่ตรงคำสั่งซื้อ (ผิดชนิด/ประเภท) สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีการแกะใช้สินค้า เพื่อจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน
3.5 กรณีสินค้าชำรุด อนุโลมให้ถ่ายภาพ/คลิปสินค้าที่เสียหายแล้วส่งกลับมาที่ช่องทางติดต่อด้านบน เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน

3.6 กรณีที่ไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนใหม่ ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยจำเป็นต้องขอข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ซื้อเพื่อดำเนินการคืนภายใน 7 วันทำการ

4. ผู้ซื้อไม่อาจแจ้งขอคืน/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจ หรือเนื่องจากผู้ซื้อสั่งสินค้าผิดได้

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า